הצהרת אומן

כאומנית פסיפס, אני שואבת השראה מהחיים עצמם וכל יצירה שאני יוצרת היא ביטוי לקשר שלי לעולם הסובב אותי. אני מונעת מתשוקה עמוקה להביא לידי ביטוי את מה שאני רואה בדמיוני. לפעמים התוצר הסופי נאמן לחזון הראשוני שלי ולפעמים הוא משתנה תוך כדי תהליך היצירה. אני נהנית מהתהליך המפתיע של יצירת שלם חדש משברים, שבויה במשחקי הצבעים ובחוויה החושית והמוחשית של חומרים שונים. יוצרת בעיקר בזכוכית, אבן וקרמיקה ומרבה לשלב בין החומרים ביצירותיי. הייחודיות שלי ניכרת בהקפדה על הפרטים הקטנים וגימורים איכותיים בכל העבודות שלי. באמצעות האומנות שלי, אני שואפת להציע נקודת מבט ייחודית ומזמינה את הצופים לחקור את היופי והמורכבות השזורים בפסיפס החיים.

As a mosaic artist, I am deeply passionate about the transformative power of art. My journey in this medium is fueled by the enchanting process of creating new wholes from fragments and diverse materials. I am captivated by the play of colors and textures, finding joy in the vibrant interplay of shades and the tactile experience of different substances. Each piece I create is a reflection of my connection to the world around me, drawing inspiration from the intricate tapestry of life itself. My commitment to my craft is evident in the meticulous attention to detail and the pursuit of high-quality finishes in all my works. Through my art, I aim to offer a unique perspective, inviting viewers to explore the beauty and complexity woven into the mosaics of life.
As a mosaic artist, I draw inspiration from life itself, and each creation I make is an expression of my connection to the world around me. I am driven by a deep passion to manifest what I envision in my imagination. Sometimes the final product remains true to my initial vision, and sometimes it evolves during the creative process. I enjoy the surprising process of creating a new whole from fragments, captivated by the play of colors and the sensory and tangible experience of various materials. I mainly create with glass, stone, and ceramics, often combining these materials in my works. My uniqueness is evident in my attention to small details and high-quality finishes in all my works. Through my art, I aim to offer a unique perspective, inviting viewers to explore the beauty and complexity interwoven in the mosaic of life. 


דילוג לתוכן